Cijfers

Wil je weten hoe urgent huiselijk geweld in Nederland is? Of ben je benieuwd waar Blijf Groep voor staat en gaat? Lees hieronder de cijfers.
1 OP DE 5

vrouwen in Nederland is ooit fysiek mishandeld door een partner of ex-partner

11%

van de vrouwen in Nederland maakte seksueel geweld door een partner of ex-partner mee

3%

van de vrouwen heeft het afgelopen jaar uit angst voor geweld het eigen huis wel eens vermeden

Ruim 60%
van het huiselijk geweld betreft (ex-)partnergeweld

Vrouwen (60%) worden vaker slachtoffer van (ex-)partnergeweld dan mannen (40%). Het geweld dat mannen plegen is ernstiger en vaker structureel van aard

Sociaal-culturele opvattingen en verwachtingen over mannen of vrouwen hebben indirect invloed op huiselijk geweld. De relatie tussen geweld en gender loopt via ongelijkheid, macht en controle

46%

Huiselijk geweld wordt vaak doorgegeven van generatie op generatie: van de gemelde gezinnen bij Veilig Thuis heeft 46 procent van de ouders zelf als kind één of meer vormen van huiselijk geweld meegemaakt

De groep die in de opvang terecht komt maakt in het jaar voorafgaand aan de opvang gemiddeld 74 psychische, 69 fysieke en 24 seksuele geweldsincidenten mee, waarvan 22 incidenten met letsel. In de helft van de gevallen gaat het geweld gepaard met ernstig controlerend gedrag en isolatie

57%

Bij bijna drie vijfde van de gezinnen (57%) die zijn gemeld bij Veilig Thuis was sprake van zowel partnergeweld als kindermishandeling. Bij kindermishandeling en partnergeweld gelden dezelfde risicofactoren. Het als kind getuige zijn van geweld tussen ouders wordt sinds begin deze eeuw als vorm van kindermishandeling gedefinieerd

Kinderen die opgroeien in gezinnen waarin zij zelf geweld meemaken hebben een grote kans op het ontwikkelen van bijvoorbeeld depressiviteit, angst en posttraumatische stress-symptomen. Deze problemen spelen door in de volwassenheid

Scroll naar boven