Koninklijke onderscheiding @ Rode Hoed

Datum: 16 mei 2024

Tijdens een ontroerende ceremonie in de Rode Hoed heeft burgemeester Femke Halsema ons de Koninklijke Erepenning uitgereikt. Deze erkenning, bedoelt voor iedereen die de afgelopen 50 jaar bij Blijf Groep of een van de voorlopers streed tegen huiselijk geweld, vervult ons met trots en dankbaarheid.

Reflectie en hoop
Met de titel “Opgeheven Vuisten” was de toon voor de avond gezet. Vier oprichtsters van onze voorloper Blijf-van-m’n-lijf waren aanwezig om de activistische voorgeschiedenis van onze organisatie te belichten. Daarnaast stonden we ook stil bij de huidige uitdagingen voor de hulpverlening en de samenleving.

Burgemeester Halsema sprak mooie woorden over de rol van Blijf Groep in de samenleving: “Jullie beginnen het gesprek over onderwerpen als huiselijk geweld en femicide, geven eigenwaarde terug en bieden dagelijks hoop en veiligheid.” Ze benadrukte ook de voortdurende noodzaak om taboes te doorbreken en samen te blijven werken aan een veilige toekomst.

Onze directeur-bestuurder, Hanneke Bakker, nam de erepenning in ontvangst en onderstreepte het belang van samenwerking met alle betrokken partijen. Ze bedankte alle ketenpartners, oprichters, medewerkers en iedereen die te maken heeft gehad met huiselijk geweld. “Aan hen en aan de toekomstige generatie zijn we het verplicht om door te bouwen. Laten we niet rusten voordat elk huis een veilig thuis is, elk hart vrij van angst.”

Sprekende verhalen en diepe indrukken
De avond, geleid door moderator Hizir Cengiz, bracht verschillende indringende verhalen naar voren. Bijvoorbeeld over hoe moeilijk het is om in te grijpen als omstander. “Zolang iedereen wegkijkt, blijft een gezin waar misbruik plaatsvindt, gevangen onder een glazen stolp,” stelde Rinke Verkerk, auteur van Het hele dorp wist het. “Tot we er niet langer omheen kunnen. En dan is diezelfde man ineens een monster. Zo los je het probleem niet op. We moeten van ontkenning naar erkenning. Pas dan kunnen we die glazen stolp doorbreken en slachtoffers én plegers helpen.”

De voortdurende strijd tegen huiselijk geweld
Is dat ook de reden waarom er na 50 jaar nog steeds opvanghuizen zoals onze Oranje Huizen nodig zijn? Alice Goores, gedragswetenschapper bij Blijf Groep, legt uit: “Het doorbreken van huiselijk geweld is complex. Het is een enorme uitdaging voor slachtoffers om jarenlange patronen te doorbreken.” Daarom is er nog veel meer kennis en samenwerking nodig, bijvoorbeeld met politie, artsen, rechters, verloskundigen en GGZ-instellingen. Debbie Maas van Filomena en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voegt daaraan toe: “We blijven slachtoffers soms wel 2,5 jaar bijstaan. Pas als het echt veilig is, laten we los.”

Een oproep tot actie
Met de Koninklijke Erepenning erkent Amsterdam de moed en toewijding van iedereen in de strijd voor een veilige toekomst voor alle burgers.

Wat kunnen we als samenleving doen? Daar bogen we ons over. De belangrijkste lessen:

  • Neem signalen serieus

    Volg het voorbeeld van onze grondleggers die 50 jaar geleden het eerste Blijf van m’n Lijf-huis in Amsterdam oprichtten. Luister naar vrouwen en kinderen die hulp nodig hebben om geweld te doorbreken.

  • Zie mensen, geen monsters

    Behandel betrokkenen met compassie en erken hun menselijkheid. Doorbreek huiselijk geweld door ieder verhaal serieus te nemen, zonder iemand enkel als dader of slachtoffer te zien.

  • Luister en steun slachtoffers

    Toon geduld en begrip voor slachtoffers van huiselijk geweld. Help hen het patroon van geweld te doorbreken door te luisteren en hun gevoel van eigenwaarde te herstellen.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll naar boven