MANIFEST

Huiselijk geweld is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het moet stoppen, voor nu en altijd.

Al 50 jaar staat Blijf Groep onvermoeibaar in de strijd tegen huiselijk geweld. Sinds 8 jaar maakt ook Veilig Thuis Flevoland deel uit van Blijf Groep. We zetten huiselijk geweld als maatschappelijk probleem op de kaart. Onze hulpverlening evolueerde, net als de samenleving. We zijn trots op wat we bereikten, blij met elk leven dat weer veiliger is. Maar huiselijk geweld is een hardnekkig probleem dat als een bloedrode draad decennia, zelfs eeuwen aaneenrijgt.

We kennen de schokkende cijfers. Maar herken jij ook de gezichten die bij de cijfers horen? Herkennen we wie in onze omgeving deze cijfers vertegenwoordigen?

Laten we het hebben over wat normaal is. Wat accepteer jij? 

Huiselijk geweld is meer dan geweld achter gesloten deuren. Het is een kraan die constant openstaat. Het water sijpelt door de kieren heen, de samenleving in. De schade door huiselijk geweld en kindermishandeling is enorm en langdurig. De pijn stroomt verder, over generaties heen. Met onze hulpverlening zetten we emmers onder de lekkages van de maatschappij. En met effect. Maar om een toekomst zonder lekkages veilig te stellen, waarin gelijkheid en respect voor elkaar normaal zijn, moeten we de bron van het geweld samen dichtdraaien. Zodat het geweld stopt, voor je omgeving, voor jou, voor de generaties die volgen.

Kijk om naar een ander

Kijk daarom om je heen en kijk om naar een ander. Dapper zijn is niet alleen iemand die voor zichzelf opkomt of om hulp vraagt. We moeten allemaal dapper zijn. Eén iemand kan het verschil maken.

Dapper zijn is nodig want we zijn er nog niet.
Kijk vooruit, blijf alert. 

Scroll naar boven