Persbericht: Blijf Groep luidt 50-jarig jubileumjaar in met bezoek Hare Majesteit Koningin Máxima

Datum: 10 april 2024

Amsterdam, Nederland – Blijf Groep, de grootste organisatie in de strijd tegen huiselijk geweld in Nederland, kondigt de start van haar 50-jarig jubileumjaar aan met een bezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima. Op 8 mei zal Koningin Máxima het Oranje Huis Flevoland Gooi en Vechtstreek van Blijf Groep bezoeken, waarmee zij het jubileumjaar en daarmee ook het 50-jarig bestaan van de vrouwenopvang in Nederland markeert.

Het werkbezoek belicht de rol die Blijf Groep speelt in de aanpak en het agenderen van de complexe problematiek van huiselijk geweld. Maar vooral zal worden stilgestaan bij de uitdagingen waar cliënten en hulpverleners dagelijks mee te maken krijgen.

Een op de vijf

Ondanks de professionalisering die de hulpverlening in Nederland in de afgelopen decennia heeft doorgemaakt, blijft huiselijk geweld een alarmerend probleem. Cijfers van het CBS laten zien dat één op de vijf vrouwen in Nederland ooit fysiek is mishandeld door een partner of ex-partner. Huiselijk geweld wordt vaak doorgegeven van generatie op generatie: van de gemelde gezinnen bij Veilig Thuis heeft 46 procent van de ouders zelf als kind één of meer vormen van huiselijk geweld meegemaakt.

Hanneke Bakker, directeur-bestuurder van Blijf Groep: “Het geeft aan hoe hard wij na 50 jaar helaas nog steeds nodig zijn, maar ook hoeveel ons als samenleving nog te doen staat om het geweld voor altijd te stoppen. Cijfers vertegenwoordigen slechts het topje van de ijsberg, omdat veel niet wordt gemeld. Achter de cijfers schuilen schrijnende verhalen van mensen die lijden onder fysiek, emotioneel en seksueel geweld binnen hun eigen huiselijke omgeving, met verwoestende gevolgen.”

Blijf-van-mijn-lijfhuizen en activisme

In 1974 opende het eerste Blijf-van-mijn-lijfhuis, de voorloper van Blijf Groep, haar deuren in Amsterdam. In de jaren daarna volgden huizen in heel Nederland. Deze huizen dienden niet alleen als toevluchtsoord, maar ook als bastions van activisme en empowerment voor vrouwen die te maken hadden met geweld in huiselijke kring. Bakker: “Zoals onze voorgangers al aan de kaak stelden: huiselijk geweld is geen privézaak. Het is een maatschappelijk probleem, een kraan die constant openstaat. Het water sijpelt door de kieren heen, de samenleving in. We zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor om die kraan dicht te draaien.”

Niet geheim, wel veilig: het Oranje Huis

Lange tijd waren de Blijf-van-mijn-lijfhuizen geheime locaties. Blijf Groep was de eerste vrouwenopvangorganisatie in Nederland die het aandurfde om de geheimhouding los te laten, vanuit de overtuiging dat huiselijk geweld niet verstopt moet worden en schaamte en taboe moet verdwijnen. Het Oranje Huis heeft nog meer kenmerken die inmiddels vanzelfsprekend lijken, maar die destijds revolutionair waren. In het Oranje Huis hoeven cliënten bijvoorbeeld geen keuken of badkamer te delen met andere bewoners, maar heeft elk gezin een eigen appartement. Daarmee werd een nieuwe standaard voor de vrouwenopvang neergezet.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie, neem contact op met:

Blijf Groep
Hannah Buenting (strategisch adviseur communicatie en PR Blijf Groep), 06-15068917, h.buenting@blijfgroep.nl

of Elsemarie Harting (communicatieadviseur Blijf Groep), 06-55221823, e.harting@blijfgroep.nl

Algemene gegevens Blijf Groep
Telefoon: +31 (0)20 521 0300
E-mail: info@blijfgroep.nl
Website: www.blijfgroep.nl en www.blijfgroep50jaar.nl/

Sociale media
Twitter: @BlijfGroepNL
Facebook: Blijf Groep
Instagram: @blijfgroep_nl

Bijlagen

Beeldmateriaal (vrij te gebruiken met naamsvermelding fotograaf)
Foto: Bertien van Manen, 1981, Collectie IAV-Atria

Scroll naar boven